การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O4

O4 > แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน