ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
pic-119
นโยบายไม่รับของขวัญ_page-0001
11
main-wall1

ข่าวสารจาก Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับผลการประเมิน98.65 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม" ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดกิจกรรม "โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกระแชง และตำบลช้างน้อย ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนวัดกระแชง และประชาชนทั่วไป ณ.วัดกระแชง หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นำโดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้จัดกิจกรรม "โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกระแชง และตำบลช้างน้อย ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนวัดกระแชง และประชาชนทั่วไป ณ.วัดกระแชง หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"#WorldSoilDay#วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils๔Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นำโดย นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566นำโดย นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ส.อบต.กระแชง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักนักงาน รพ.สต.กระแชง รพ.สต.ช้างน้อย ศพด.กระแชง ศพด.ช้างน้อยมีนโยบายที่จะรักษาขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง โดย นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1คน 1ต้น เพื่อคนอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางไทรเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอบางไทร พัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระแชง พร้อมคณะครูและนักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ครูศพด. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง และประชาชน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง โดย นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1คน 1ต้น เพื่อคนอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ.หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางไทรเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอบางไทร พัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระแชง พร้อมคณะครูและนักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ครูศพด. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง และประชาชน ... See MoreSee Less
View on Facebook
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง โดย นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน และโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ของอำเภอบางไทร ที่บ้านสวนยายทองดี หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง ซึ่งเป็นศูนย์ ศพก.เครือข่ายตำบลกระแชง มีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางไทร เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานอบต.กระแชง ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเกษตรกรตำบลกระแชง และประชาชน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรในหมู่บ้าน ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประกาศ e-GP

RSS e-GP แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

RSS e-GP ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

RSS e-GP ประกาศราคากลาง

RSS e-GP ประกาศเชิญชวน