pic-119
นโยบายไม่รับของขวัญ_page-0001
11
Slide-krachaeng

ข่าวสารจาก Facebook

www.youtube.com/watch?v=XOkTI9keUqUการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste ... See MoreSee Less
View on Facebook
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบพืชผักสวนครัวให้ประชาชนในพื้นที่ ... See MoreSee Less
View on Facebook
การประชุมประชาคม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลกระแชง และตำบลช้างน้อย ... See MoreSee Less
View on Facebook
จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการคัดแยกขยะ ... See MoreSee Less
View on Facebook