การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O3

O3 > อำนาจหน้าที่