การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O24

O24 > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี