รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

41-รายงานผลการดำเนินงานแผนป้อง…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อง…

Continue Readingการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อง…

Continue Readingการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อง…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย…

Continue Readingรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ร…

Continue Readingการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล