ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566

อบต.กระแชง-ภ.ด.ส.3-แบบรายบุคคล…

Continue Readingประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลุคสร้างดาวน…

Continue Readingประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565

Continue Readingประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2(มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบป…

Continue Readingประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2(มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

ประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดา…

Continue Readingประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)โดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)โดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง