ประกาศอบต.กระแชง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingประกาศอบต.กระแชง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

อบต.กระแชงเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

Continue Readingอบต.กระแชงเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ

ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกคนพ…

Continue Readingขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.1คำสั่งเรื่องร้องเรียนร้องทุ…

Continue Readingประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ปี 2566

Continue Readingประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ปี 2566