ประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565

Continue Readingประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2(มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบป…

Continue Readingประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2(มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)

ประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดา…

Continue Readingประกาศ ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเรียบคลองกระแชงฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)โดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)โดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

ประชาสัมพันธ์ “ธงฟ้า ราคาประหยัด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingประชาสัมพันธ์ “ธงฟ้า ราคาประหยัด” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Continue Readingประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)