ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคารถดาวน์โหล…

Continue Readingร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 องค์…

Continue Readingโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

ภดส.1ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. …

Continue Readingนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส QR Code แบบวัด EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส QR Code แบบวัด EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

ภดส3ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ภาษีที่ดินดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศอบต.กระแชง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingประกาศอบต.กระแชง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง