ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ

ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกคนพ…

Continue Readingขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมา…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2566…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Wast) กิจกรรมกองทุนเงินออมขยะตำบลกระแชง-ช้างน้อย รับซื้อขยะรีไซเคิล

Continue Readingโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Wast) กิจกรรมกองทุนเงินออมขยะตำบลกระแชง-ช้างน้อย รับซื้อขยะรีไซเคิล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ปี 2566 อบต.กระแชงออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Continue Readingโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ปี 2566 อบต.กระแชงออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ประการรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร และประเภทวิชาการ

ประกาศรับโอน-ผอ.ช่างดาวน์โหลด

Continue Readingประการรับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร และประเภทวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือนพร้อมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

Continue Readingเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือนพร้อมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน