กิจกรรมอบรมเยาวชนน้อยใส่ใจคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม