การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O37

O37 > การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต