การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O31

O31 > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี