การประเมินความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 องค์การบริหารเทศบาลส่วนตำบลกระแซง

อบต.กระแซง / การประเมินความโปร่งใส / ITA O30

O30 > ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต