ประกาศแผน โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓,๔,๕ ต.กระแชง สายที่ ๑ ระยะทาง ๑,๐๘๗ เมตร สายที่ ๒ ระยะทาง ๑,๐๘๖ เมตร หรือระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๓ เมตร

ประกาศแผนดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศแผน โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓,๔,๕ ต.กระแชง สายที่ ๑ ระยะทาง ๑,๐๘๗ เมตร สายที่ ๒ ระยะทาง ๑,๐๘๖ เมตร หรือระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๓ เมตร

แบบ บก. 06 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

บก06-รถบรรทุกดีเซลดาวน์โหลด

Continue Readingแบบ บก. 06 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคารถดาวน์โหล…

Continue Readingร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโล วัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ…

Continue Readingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหา…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎา…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖