ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหา…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎา…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุ…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภา…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษาย…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมา…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2566…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จัดซื้อ66-4_mergedดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยกเลิกประกาศดาวน์โหลด

Continue Readingยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา