ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมา…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม2566…

Continue Readingประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จัดซื้อ66-4_mergedดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยกเลิกประกาศดาวน์โหลด

Continue Readingยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประก…

Continue Readingประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ilovepdf_merged-2ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566

ม.ค.66ดาวน์โหลด

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566

ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลาง-ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566