โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ อบต.กระแชงออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่

Continue Readingโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ อบต.กระแชงออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จัดประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จำนวน 25 คน โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการสร้างจิตสำนึกดี ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต ตามหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

Continue Readingเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จัดประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จำนวน 25 คน โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการสร้างจิตสำนึกดี ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต ตามหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

โครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

Continue Readingโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

Continue Readingเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ณ อบต.กระแชง ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งมีผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน รับฟังความคิดเห็นบูรณาการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

Continue Readingประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ณ อบต.กระแชง ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งมีผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน รับฟังความคิดเห็นบูรณาการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ส่งมอบข้าวสารและน้ำดื่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

Continue Readingส่งมอบข้าวสารและน้ำดื่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ครั้งแรก พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

Continue Readingประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ครั้งแรก พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

ภาพการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

Continue Readingภาพการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564