โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ อบต.กระแชงออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่

ใส่ความเห็น