ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)โดยนายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง