นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ร่วมประชุมประกาศและรับมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่