สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนา…

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองโรงเจ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองโรงเจ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะโครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างน้อย ถึงหมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะโครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างน้อย ถึงหมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565

Continue Readingประชาสัมพันธ์เงินเพิ่มผู้สูงอายุกรณีโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2565