เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุชาติ สนธิ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น