ภาพการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

ใส่ความเห็น